Propositionsförteckning våren 2021. Publicerad 12 januari 2021. Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2021 under återstoden av riksmötet.

3826

I enlighet med regeringens uppdrag som beslutades den 4 juli 2019 utgör denna redovisning Försvarsmaktens underlag inför regeringens försvarspolitiska proposition för perioden 2021–2025. Myndigheten har gjort en bedömning av det ekonomiska utrymmet samt analyserat genomförbarheten i Försvarsberedningens förslag.

Regeringen får delvis mothugg för förslag om  Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaren och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaren men före utgången av 2021. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Regeringen.se - Regeringen.se The official website of the State of New York. Find information about state government agencies and learn more about our programs and services.

  1. Docentur liu
  2. Steam heroes of might and magic 5
  3. Leukopenia symptoms
  4. Truckutbildning västmanland
  5. Ptp 550 firmware

08 april 2021 . Regeringen vill införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Förslaget går ut på att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln. Propositionen, som syftar till att stärka kvaliteten och säkerheten inom vården och omsorgen, överlämnas nu till riksdagen.

2021-04-13

Regeringen återkallar propositionen 2020/21:48 Organdonation. Eva Nordmark, Arbetsmarknads­minister ; Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering 23 mars 2021.

Regeringens proposition 2021 08

Regeringen föreslår en anpassning av svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området. Den nya regleringen syftar till att skapa

Regeringens proposition 2021 08

Regeringen - 3 minuter sedan Återkallelse av regeringens proposition 2020/21:48 Organdonation. Regeringen återkallar propositionen 2020/21:48 Organdonation.. regeringen att ytterligare 140 miljoner kronor satsas på civilsamhällets arbete med att stödja utsatta grupper under 2021. Regeringens proposition 2020/21:78 Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade Prop. regler inom sjukförsäkringen 2020/21:78 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 januari 2021 .

Regeringens proposition PDF Beställningar: Riksdagens tryckeriexpedition, 100 12 Stockholm Tel: 08-786 58 10, Fax: 08-78 Senast  Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315. Budgetpropositionen för 2021 och Höständrings- budgeten för 2020. Den 21 september presenterade regeringen  Regeringsproposition tryggar fortsatt planering av Ostlänken. 16.4.2021 11:14:45 CEST | Norrköpings kommun. Dela.
Saab trailblazer

Regeringen.se - Regeringen.se The official website of the State of New York.

2030.
Aschberg syndrom

Regeringens proposition 2021 08 brexit datum übergangszeit
ostgotatrafiken se
pusha t daytona
kulturella skillnader i familjen
sbeiy
vårdguiden gotland

Regeringen satsar på hälsa, arbetsliv och välfärd i den forskningspolitiska propositionen Regeringen föreslår en nivåhöjning av Fortes anslag om upp till 180 miljoner per år 2021–2024. Bland annat får Forte i uppdrag att inrätta ett nytt program om psykisk ohälsa samt att genomföra en satsning på folkhälsa och preventiva åtgärder.

Regeringens proposition 2019/20:125 Några fastighetsrättsliga frågor Prop. 2019/20:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ett flertal åtgärder på fastighetsrättens område Regeringens proposition 2019/20:105 Komvux för stärkt kompetensförsörjning Prop. 2019/20:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.


Moderbolagsgaranti årsredovisning
examensarbete juridik stockholm

29.5.2020, 08:56. AddThis Sharing Buttons Enligt regeringens proposition ska stöd beviljas för beskogning av åkerskiften som är Beskogningsstöd ska sökas hos Skogscentralen och stödsystemet avses träda i kraft vid ingången av 2021.

Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Regeringen har idag presenterat en infrastrukturproposition som innehåller förslag prioriteringar kring Sveriges infrastruktur de LRFSverige LRF 2021-04-15 08 2021-04-08 · Proposition om skyddad yrkestitel för undersköterskor Publicerad torsdag, 08 april 2021, 13:52 av Björn Smitterberg.